České hory » Lužické hory a České Švýcarsko » Divoká a Tichá soutěska

Divoká a Tichá soutěska

Divoká a Tichá soutěska leží na řece Kamenici u německých hranic u obce Hřensko nad Děčínem.
Do konce 19. století se po říčce Kamenici - Tichou (Edmundovou) a Divokou soutěskou splavovalo dříví. Uskutečnily se tady i četné pokusy plavby na vorech od Dolského mlýna po Hřensko. Vzhledem k tomu, že byly úspěšné, začal kníže Edmund Clary-Aldrigen upravovat soutěsky pro veřejnost. V roce 1890 byla Tichá (Edmunova) soutěska společně s nově postavenou restaurací slavnostně otevřena. O osm let později byla pro veřejnost otevřena i Divoká soutěska.
Tichá soutěska se nachází na dolním toku Kamenice nedaleko Hřenska. Údolí má 50 - 150 m strmé, místy až svislé skalní stěny. Některé skalní bloky jsou svaleny až na dno kaňonu. Vířením vody a písku vznikly v korytě obří hrnce a různé prohlubně. Díky inverzním pásmům se tady daří rostlinám typických pro vyšší polohu.
Divoká soutěska je výše proti proudu říčky Kamenice a navazuje na Tichou soutěsku u Mezního můstku. Oplývá podobnými přírodními krásami jako Tichá soutěska.
V soutěskách se provozuje převoz na lodičkách s humorným výkladem převozníka a spuštěním vodopádu. Edmundova soutěska je splavná v délce 990 m a Divoká soutěska v délce 490 m. Sezóna začíná každý rok v pátek před Velikonocemi a končí koncem října.
Přístup k soutěskám je z obce Hřensko po naučné stezce. Některé úseky soutěsek nejsou kvůli ochraně přírody přístupné veřejnosti.

Soutěsky u Hřenska - říčka Kamenice je z obou stran obklopena hradbou vysokých skal. Máte možnost se tady projít romantickou přírodou pod skalními převisy, několika tunely, přes úzké lávky. Dva úseky cesty lze absolvovat pouze na lodičce – jedná se o Tichou (Edmundovu) a Divokou soutěsku, Web:

Divoká a Tichá soutěska Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska Divoká a Tichá soutěska
Soutěsky
Divoká a Tichá soutěska Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska Divoká a Tichá soutěska
Soutěsky
Divoká a Tichá soutěska Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska Divoká a Tichá soutěska
Divoká a Tichá soutěska
Fotografie uživatelů
Pravčická brána
Hřensko z Janovské vyhlídky
Pohled od Pravčické brány
Pohled na Pravčickou bránu
Rybníček u mlýna-Janov
Tichá soutěska
Výhled z Janovské rozhledny
Janovská rozhledna

Virtuální prohlídky serveru
Hřensko: Edumdova soutěska - Tichá soutěska